Tijdlijn

2023

Omgevingswet treedt in werking

De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2023 in werking.

2022

Vaststelling omgevingsverordening

Provinciale Staten stellen de Omgevingsverordening Noord-Brabant op 11 maart 2022 vast. 

2021

Ontwerp Omgevingsverordening

Het streven is om begin 2021 de Ontwerp Omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten vast te laten stellen.

2020

Tour de Brabant

In het derde en vierde kwartaal van 2020 organiseren we de Tour de Brabant. Onderdeel van de tour is met een grote groep belanghebbenden in gesprek te gaan over de concept omgevingsverordening

Brabantse Dag van de Omgevingswet

5 februari: Brabantse dag van de Omgevingswet.

 

Image

Magazine terugblik #BDOW

2019

Vaststelling interim omgevingsverordening

Op 25 oktober 2016 is de interim omgevingsverordening door Provinciale Staten vastgesteld. Meer weten over de interim omgevingsverordening kijk dan op deze pagina.

Ontwerp interim omgevingsverordening

Het streven is om in het eerste kwartaal van 2019 de Ontwerp interim omgevingsverordening door Gedeputeerde Staten vast te laten stellen. Meer weten over de interim omgevingsverordening kijk dan op deze pagina.

2018

Vaststelling Brabantse Omgevingsvisie

Image

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

Ontwerp Brabantse Omgevingsvisie

Tussen 1 mei en 30 juni 2018 heeft het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie ter inzage gelegen.

Image

Brabantse Omgevingsvisie ter inzage

Tour de Brabant

Hebben we met het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie de juiste snaar geraakt? Maar nog belangrijker: bereiken we met deze visie ons doel? Om dat te testen organiseerde we begin 2018 de Tour de Brabant.

Image

Terugblik op drie etappes Tour de Brabant

Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie

Image

Tour door Brabant met voorontwerp Omgevingsvisie

2017

Pioniers en Focusteams

Wie wil meewerken aan ambities voor de toekomst van Brabant? Op die brede uitvraag via onder andere de Omgevingsvisie-site en social media kanalen kwamen in totaal bijna 80 reacties binnen. Uit die groep zijn 20 Pioniers geselecteerd: kritische en creatieve Brabanders die meebouwen aan de Omgevingsvisie. Zij ontmoeten de vier Focusteams, met inhoudelijke experts vanuit de provincie, tijdens zes OmgevingsLabs. Gezamenlijk werken ze naar uitdagende ambities voor een gezond, veilig en duurzaam Brabant.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 1 februari tot en met 1 maart 2017 lag de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) 'Invloed van de Brabantse Omgevingsvisie op de leefomgeving’ ter inzage. Deze notitie beschrijft de voorgenomen aanpak voor het benutten van het milieueffectenrapport (m.e.r.) voor de inhoudelijke invulling van de Omgevingsvisie. Daarmee markeert het de formele eerste stap in de procedure.

Image

Inspraak notitie reikwijdte en detailniveau Brabantse Omgevingsvisie

2016

Startdocument: zo gaan we het doen

Vrijdag 16 december zijn de voorstellen voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsvisie, zoals beschreven in het startdocument, vastgesteld door Provinciale Staten. Met dit besluit is definitief vastgelegd dat de Brabantse Omgevingsvisie vier focusopgaven centraal zal stellen: ‘Brabant verbonden', ‘Brabant klimaatzeker', ‘Brabant welvarend', en 'Brabant vernieuwt samen’.

Image

Provinciale Staten stellen startdocument Omgevingsvisie vast

Dutch Design Week

Het bruiste in Eindhoven van 22 t/m 30 oktober! Die dagen stond de stad in het teken van design en innovatie tijdens de Dutch Design Week. Voor het team van de Brabantse Omgevingsvisie een goede reden om het Rad van Participatie weer in beweging te zetten en met voorbijgangers in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Ook organiseerden we twee inspiratiesessies in het Brabant Living Lab. Met durftankleden, professionals, studenten en inwoners dachten we na over de vorm van de Omgevingsvisie, en Brabantse bestuurders speelden Bullseye Bingo tijdens een tour en diner langs inspirerende projecten.

Image

Rad van Participatie op locatie in Eindhoven

Durftank aan de slag

Belangrijke vragen, op zoek naar goed onderbouwde antwoorden. Met wie werken we samen aan de visie? Voor wie wordt de visie bindend? Welke thema’s staan centraal? Hoe abstract of concreet maken we die? Een Durftank van onafhankelijke adviseurs ging een half jaar met ons aan de slag om tot verschillende alternatieven te komen voor de Brabantse Omgevingsvisie. Ideeën genoeg, over co-creatie, over sturingsfilosofieën, over creatieve vormen, en over de spreekwoordelijke olifanten in de kamer die in de visie aangepakt zouden moeten worden. Die kregen uiteindelijk een plek in het Startdocument.

Image

Bundeling van kennis en creativiteit in de Durftank

Verkenning: 10 dilemma's

Na een periode van dromen is de verkenning ‘Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie’ gereed. Daarin staan tien keuzes centraal over de vorm en inhoud van de Omgevingsvisie en het proces daar naartoe. Het is een samenvatting van de belangrijkste vragen die tijdens de droomfase zijn gedeeld, en een belangrijke mijlpaal in het proces.

Image

Verkenning Brabantse Omgevingsvisie

Dromen tijdens Dag van de Brabantse Omgevingsvisie

Wat is van belang voor de Brabantse Omgevingsvisie en hoe gaan we daar samen aan werken? Dit waren vragen die centraal stonden op de Dag van de Brabantse Omgevingsvisie, waar we samen met collega's van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere betrokkenen voluit droomden. De dagvoorzitters namen ons mee naar het toekomstige Brabant, en deelnemers volgden twee workshops: dromen over mooie projecten en over de ideale samenwerking, tijdens inspirerende speeddates.

Image

Oogst van de Dag van de Brabantse Omgevingsvisie