Bindend besturen in Brabant

Bezoek www.bindendbesturen.nl als u op de hoogte wilt zijn van de meest recente ontwikkelingen rond het Kennisprogramma BBB.

CONFLICT

Conflict kent een negatieve bijsmaak en wordt vaak beschouwd als iets ongewenst en destructiefs. De term roept beelden op van mensen en organisaties die recht tegenover elkaar lijken te staan. Het kennisprogramma Bindend Besturen van Brabant, wil conflict over ruimtelijke besluiten onderzoeken en richt zich op de juridisering van deze besluiten. Wat gebeurt er met het conflict en met de mensen en partijen die in het conflict verwikkeld zijn, wanneer dit een juridische afslag neemt. 

AMBITIE BINDEND BESTUREN IN BRABANT

Het kennisprogramma heeft de ambitie om bindend besturen en bindende besluitvorming mogelijk te maken. Zodat besluitvorming er niet voor zorgt dat partijen verder van elkaar verwijderd raken, maar dat er verbinding tussen de partijen blijft bestaan. Daardoor kan er tot een besluit worden gekomen dat bindend én verbindend is en dat niet eindeloos wordt aangevochten.

Hoe kunnen we met elkaar tot bindende besluiten komen over verandering in de ruimtelijke omgeving. Hoe gaan overheden met elkaar om? En waardoor gaan sommige samenwerkingen en besluiten schijnbaar snel en soepel en slepen anderen zich nodeloos jaren voort, soms zelfs tot aan de Raad van State. Dit kennisprogramma gaat in vier jaar onderzoek doen naar het zinvolle of zinloze van juridisering. Het doel is om juridisering passend te maken. In veel zaken is een weg naar de rechter een vervelende, maar in sommige zaken kan het juist wat opleveren.

ONDERZOEKEN VAN BRABANTSE CASES & INTERVENTIES

We verdiepen ons in Brabantse cases waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Overheden die tegenover elkaar staan, burgers die het niet eens zijn met hun overheid en burgers die het niet eens zijn met elkaar. We onderzoeken hoe de besluitvorming in zijn werk gaat en wat we daar voor de toekomst van kunnen leren. Verdieping vindt plaats door middel van case-studies, maar ook door gerichte interventies in lopende besluitvorming. We leren dus door te onderzoeken én door zelf deel uit te maken van het besluitvormingsproces.

PRAKTISCH KADER VOOR HANDELEN

Uiteindelijk zoeken we naar werkbare handvatten om met maatschappelijke spanningen om te kunnen gaan. We willen een netwerk verzamelen met mensen die met deze maatschappelijke spanningen te maken krijgen en veel meer vragen dan antwoorden hebben wanneer ze dit op willen lossen. In de nieuwe omgevingswet is het essentieel dat er compleet wordt gekeken naar de omgeving. De omgevingsvisie van de Provincie Noord-Brabant omschrijft dit als diep, breed en rond. Dit kan nieuwe glans op leveren, maar in veel gevallen niet zonder de wrijving en spanning.

De komende jaren gaan we met de poten in de klei, in de modder en in het zand van Brabant, in de internationale wetenschap en bij mensen thuis aan de keukentafel ontdekken hoe besluitvorming en juridisering bij ruimtelijke conflicten werken. Uitgerust met al die kennis  -en met de kansen die de omgevingswet zou kunnen bieden- komen we tot inzichten over hoe we besluitvorming in het ruimtelijke domein bindend kunnen maken. 

 

ONDERZOEK

Het onderzoeksteam onderzoekt de juridisering van ruimtelijke conflicten door te kijken wat er eerder over is gepubliceerd, maar vooral door casussen te onderzoeken waarbij juridisering een rol heeft gespeeld. Gedurende de komende vier jaar wordt dit vanuit verschillende hoeken bekeken. In het eerste onderzoeksproject kijken we hoe het judiciële systeem invloed heeft op omgevingsconflicten. Via feedback en feedforward effecten bepaalt het judiciële systeem hoe betrokkenen zich gedragen, hoe ze elkaar zien en of het conflict uiteindelijk juridiseert. Door middel van drie case studies gaan we de invloed van het judiciële systeem op omgevingsconflicten in kaart brengen.

INTERVENTIE

Workshops 5 februari op #BDOW

Het afgelopen jaar heeft het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant met ‘de poten in de klei’ in Brabant, in de internationale wetenschap en bij mensen thuis aan de keukentafel ontdekt hoe besluitvorming en juridisering bij ruimtelijke conflicten werken. Er is onder andere een bijeenkomst geweest met adviseurs van Berenschot, een onderzoek in Vlaanderen is gestart en wij waren als BBB aanwezig met twee workshops tijdens de Dag van de Omgevingswet. Eva Wolf sprak samen met Wieke Blijleven over omgevingsconflicten en onder leiding van Feije Herkes spraken we met 4 experts over de omgevingsdialoog. Bekijk het verslag van deze workshop.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wilt u op de hoogte blijven van het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Ook kunt u eerder verschenen nieuwsbrieven teruglezen.