Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! De provincie bereidt zich voor op deze omvangrijke wet. De manier van werken is in verandering: meer integraal, vanuit maatschappelijke opgaven, en samen met de regio en de samenleving. We verhogen de servicegerichtheid richting burgers en gaan meer digitaal werken. Dit verandert ook de samenwerking met partijen in de buitenwereld. In Brabant wachten we niet af tot de wet er is, maar starten hier nu al mee. Het is een kwestie van doen. Aan de slag!

Werkprocessen

Veel werkprocessen van de provincie veranderen door de komst van de Omgevingswet. Dat heeft te maken met de bevoegdheden, informatievoorziening, taakuitoefening, etc. Maar ook met de manier waarop we in de keten samenwerken met andere overheden en organisaties. Anders gezegd; de Omgevingswet heeft invloed op het politiek-bestuurlijk handelen. We gaan op een nieuwe wijze samen aan de slag.

Vier lijnen

Voor deze nieuwe manier van werken gebruiken we de vier lijnen uit bovenstaande figuur. Klik op de afbeelding om deze groot te bekijken.

 

Vergroten kennis en bewustwording: Medewerkers worden zich bewust van wat de Omgevingswet betekent voor hun dagelijkse werk. Zo wordt concreet wat de veranderopgave voor hen persoonlijk betekent. We ontwikkelen kennis en houden deze up to date.

 

Doorontwikkeling houding en gedrag: Om te werken volgens de ‘geest’ van de Omgevingswet is ook de houding en het gedrag van medewerkers in verandering. Bijvoorbeeld: in plaats van bedenken waarom iets niet kan, denken medewerkers actief mee hoe een initiatief wel mogelijk kan worden gemaakt.

 

Aanpassen processen en ketensamenwerking: Werkprocessen worden zo ingericht dat medewerkers werken volgens de Omgevingswet. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Daarbij hoort ook dat medewerkers zo gaan denken: de provincie is slechts één van de spelers in de keten. Processen beginnen en eindigen niet binnen het provinciehuis.

 

Versterken sturing en structuur: Veranderen is de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf, maar sturing blijft hierbij heel belangrijk. Om mensen te motiveren en te begeleiden, maar ook om te sturen op integrale resultaten. Zo kan de verandering worden verankerd in de organisatie.

Leren door te doen

We gaan met de Omgevingswet meer integraal werken, gebiedsgericht en opgavegestuurd. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat in de praktijk? Om zich dat eigen te maken, zijn medewerkers in Brabant hiermee aan het oefenen. Leren door te doen. Om te ontdekken wat de Omgevingswet voor henzelf en hun eigen werk betekent, en hoe ze zelf met de nieuwe werkwijze aan de slag kunnen gaan. Met een training, en door te leren van bestaande en nieuwe casussen.

Training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’

We gaan hierbij zo veel als kan interbestuurlijk te werk, bijvoorbeeld in de training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’. Collega’s van waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en provincie volgen gezamenlijk een leer- en ontwikkeltraject rondom het (samen)werken met de Omgevingswet. De trainingen worden gegeven door trainers vanuit deze organisaties. Interbestuurlijk leren is ook interbestuurlijk doen!

De training ‘Samenwerken met de Omgevingswet’ is van start gegaan in maart 2018 en loopt nog tot in ieder geval november 2018. Medewerkers doen eerst de basiskennis van de Omgevingswet op, door zelfstudie in een online leeromgeving. Daarna oefenen ze twee dagen met het werken ‘in de geest van’ de nieuwe wet. Tot nu toe hebben ruim 700 professionals zich aangemeld voor de driedaagse training.

De training is samen georganiseerd door de provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Brabantse Omgevingsdiensten, Brabantse Waterschappen, Brabantse Veiligheidsregio’s, Brabantse GGD’s en Rijkswaterstaat. De training is mede mogelijk gemaakt dankzij de Brabantse Academies, SkillsTown, en het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Het gaat om een pilot; na evaluatie wordt bezien hoe het vervolg op de trainingen gaat plaatsvinden.

Meer informatie

Geïnteresseerde professionals vinden meer informatie over de training op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/brabant.

Medewerkers van de provincie Noord-Brabant vinden de Online leeromgeving Omgevingswet hier. Zoek op ‘Omgevingswet’ en verdiep je in de Omgevingswet met 12 informatieve modules en 1 toets.