Omgevingswet in Brabant

De Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels wordt door de invoering van de Omgevingswet volledig herzien. Het is ‘een megawet in wording’. Volgens de laatste informatie treedt de wet per 1 juli 2023 in werking.

De provincie Noord-Brabant bereidt zich voor op deze nieuwe wet. Een Brabantse Omgevingsvisie is hierin de eerste stap, waarna dit verder uitgewerkt wordt in de Brabantse Omgevingsverordening, programma's en een verbeterde manier van samenwerken.

Deze hangen op de volgende wijze met elkaar samen: