Kennissessie bodem en ondergrond voor bestuurders

Tour de Brabant

18 september 2020, 09.30 – 11.30 uur (online)

De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging en verkoeling of om ons voedsel duurzaam op te verbouwen en ons drinkwater uit te halen.

Ook zijn er uitdagingen. Passen al deze functies wel in de ondergrond? Hoe benutten en beschermen we onze ondergrond? Er kunnen situaties ontstaan die ‘schuren’.  De Omgevingswet vraagt van ons hier samen en integraal naar te kijken.

Samenspel

Het beheer en het gebruik van bodem, grondwater en ondergrond is een nog niet uitgewerkt bestuurlijk samenspel tussen gemeenten, waterschappen en provincie. Laten we samen die zoektocht aangaan. Want: bodemsystemen houden niet op bij de gemeentegrenzen en sommige taken vragen om een samenhangende gebiedsaanpak.

Burgemeester van Woensdrecht, Steven Adriaansen, gaat hierover het gesprek aan met Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur. Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, en Erik Heskes, projectmanager ondergrond bij de provincie Noord-Brabant, presenteren hun kijk op de uitdagingen en benodigde samenwerking.

Daarna onderzoeken we in kleine groepen, op een interactieve manier, schurende situaties uit onze provincie. Tot slot stellen we de vraag ‘wat doen we lokaal en wat doen we samen? centraal.

Aanmelden

Meld u aan voor deze kennissessie (alleen bestuurders)  via het aanmeldformulier. U ontvangt dan tijdig een link waarmee u mee kunt doen aan de kennissessie. Bekijk ook de andere bijeenkomsten in het kader van de Tour de Brabant