Slimme netwerkstad

Waarom?

De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te maken met verandering van woon- en winkelbehoeften, gevolgen van klimaat en verslechterde omgevingskwaliteit.

Daarom!

Spelen we in op de transformatie van stedelijke gebieden en hun omgeving, en slimme mobiliteit. Zodat Brabant in 2050 een goed functionerend netwerk is van stedelijke en landelijke gebieden, waarbij fysieke, sociale en digitale netwerken elkaar op de verschillende schaalniveaus versterken (bv. regionaal en nationaal). Het doel is dat het handelen hiernaar in 2030 door de vele verschillende partijen in Brabant vanzelfsprekend is.

Lees meer over deze hoofdopgave in het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 11 MB).

Focusopgaven

Slimme netwerkstad

Waarom? De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te... Lees verder ›

Brabant klimaatproof

Waarom? De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger,... Lees verder ›

Concurrerende duurzame economie

Waarom? De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden.... Lees verder ›

Brabantse energietransitie

Waarom? Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de... Lees verder ›

Diep, rond en breed kijken

Waarom? We willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel zichtbare als... Lees verder ›