Concurrerende duurzame economie

Waarom?

De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden. Steeds duidelijker wordt de noodzaak om duurzamer met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Dat is beter voor onze leefomgeving maar is ook in toenemende mate een kwestie van economie.

Daarom!

Daarvoor zetten we in op een Brabantse economie waarin herbruikbaarheid van grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen het uitgangspunt is in 2050. Het streven naar waardecreatie voor mens, natuur en economie gaan daarbij hand in hand. Richting 2030 willen we samen met maatschappelijke partners het gebruik van primaire grondstoffen verminderen.

Lees meer over deze hoofdopgave in het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 11 MB).

Focusopgaven

Slimme netwerkstad

Waarom? De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te... Lees verder ›

Brabant klimaatproof

Waarom? De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger,... Lees verder ›

Concurrerende duurzame economie

Waarom? De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden.... Lees verder ›

Brabantse energietransitie

Waarom? Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de... Lees verder ›

Diep, rond en breed kijken

Waarom? We willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel zichtbare als... Lees verder ›