Brabantse energietransitie

Waarom?

Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de toekomst nog meer van zich doen gelden. De verbranding van fossiele brandstoffen levert een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Besparing in het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen en het overschakelen naar duurzame vormen van energieopwekking zijn de belangrijkste manieren om vanuit Brabant een bijdrage te leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Daarom!

We zetten in op besparen en verduurzamen van de energievoorziening. Met 50% CO2-equivalenten reductie en tenminste 50% duurzame energie als doel in 2030, en een energieneutraal Brabant in 2050.

Lees meer over deze hoofdopgave in het voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie (pdf, 11 MB).

Focusopgaven

Slimme netwerkstad

Waarom? De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te... Lees verder ›

Brabant klimaatproof

Waarom? De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger,... Lees verder ›

Concurrerende duurzame economie

Waarom? De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden.... Lees verder ›

Brabantse energietransitie

Waarom? Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de... Lees verder ›

Diep, rond en breed kijken

Waarom? We willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel zichtbare als... Lees verder ›