Hoofdopgaven

De Brabantse Omgevingsvisie focust op vier grote maatschappelijke opgaven, waar de provincie samen met alle Brabanders aan wil werken.

Slimme netwerkstad

Waarom? De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en omliggende kernen krijgen te maken met verandering van woon- en winkelbehoeften, gevolgen van klimaat en verslechterde omgevingskwaliteit. Daarom! Spelen we in op de transformatie... Lees verder ›

Brabant klimaatproof

Waarom? De klimaatverandering heeft een grote impact op Brabant. Het wordt steeds natter, droger, warmer en de zeespiegel stijgt. Daarom! Hiervoor is het nodig dat Brabant in 2030 klimaatproof handelt om klimaatproof te zijn in 2050. Dit houdt in... Lees verder ›

Concurrerende duurzame economie

Waarom? De behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe terwijl grondstoffen schaarser worden. Steeds duidelijker wordt de noodzaak om duurzamer met de beschikbare grondstoffen om te gaan. Dat is beter voor onze leefomgeving maar is ook in... Lees verder ›

Brabantse energietransitie

Waarom? Klimaatverandering heeft nu al een grote impact op de Brabantse leefomgeving en gaat in de toekomst nog meer van zich doen gelden. De verbranding van fossiele brandstoffen levert een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.... Lees verder ›

Diep, rond en breed kijken

Waarom? We willen niet slechts sectoraal of eendimensionaal kijken. We willen zowel zichtbare als minder zichtbare effecten van ons handelen meenemen. We willen bijdragen aan people, planet en profit in Brabant. En bovendien willen we de Brabanders... Lees verder ›