Brabant Pioniers

2017 is het jaar waarin de inhoud van de Brabantse Omgevingsvisie wordt vormgegeven. We zetten belangrijke stappen om tot een ontwerpvisie te komen. Provinciale beleidsmakers en visievormers trekken de regio’s in om gezamenlijk te werken aan ambities voor een veilig, gezond en duurzaam Brabant in de toekomst. Tegelijkertijd werken 20 Brabant Pioniers, samen met vier Focusteams, aan gedurfde ambities voor de Omgevingsvisie.

Brabant Pioniers

De Brabant Pioniers vormen een creatief en kritisch forum, bestaande uit zo’n twintig ‘andersdenkers’ (adviseurs, inwoners, ondernemers, studenten). Zij worden benoemd tot ‘Brabant Pionier’ en nemen op persoonlijke titel deel aan een serie OmgevingsLabs (#1, #2, #3, #4 ). Ze bouwen daarin, samen met vier Focusteams, mee aan de Omgevingsvisie. Zij zorgen voor de frisse vernieuwende blik van buiten en vertegenwoordigen het brede scala aan perspectieven op de leefomgeving in Brabant. Zo blogt Brabant Pionier Ferry van de Mosselaer: ‘ Stip of hele horizon?

Focusteams

De vier Focusteams werken de vier kernopgaven uit die centraal staan in de Brabantse Omgevingsvisie: Brabant verbonden, Brabant klimaatzeker, Brabant welvarend, en Brabant vernieuwt samen. De teams bestaan uit inhoudelijke experts op het gebied van de verschillende opgaven. De experts hebben een achtergrond als beleidsmaker of strateeg bij een Brabantse overheids- of maatschappelijke organisatie. Zij betrekken de relevante netwerken in de Brabantse regio’s bij het opstellen van uitdagende ambities. Bovendien gaan ze aan de slag met praktijkvoorbeelden, om belangrijke lessen in kaart te brengen.

OmgevingsLab XL 

Alle bevindingen van de Focusteams en Brabant Pioniers brengen we samen tijdens het OmgevingsLab XL, op 15 mei 2017 in Den Bosch (1931, Brabanthallen). We nodigen een breed publiek uit om – vanuit professionele of persoonlijke interesse – kritisch te reflecteren op de resultaten. In een aantal interactieve sessies gaan we die dag met de verschillende focusopgaven en ambities aan de slag. Interesse? Houd het nieuws op deze website in de gaten!