Samen ontdekken wat werkt

Verhalen

Lancering kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant

Het Kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is op 9 januari in de LocHal in Tilburg gelanceerd. In dit...

Van een autistisch naar een verbindend landschap

Het ruimtelijke toekomstplaatje van Reusel-De Mierden is in de zomer van 2018 vastgelegd, zo valt op de gemeentelijke...

Provinciale Staten stellen Omgevingsvisie vast

De Brabantse Omgevingsvisie is een feit. Provinciale Staten stelden deze op vrijdag 14 december vast. De visie kwam tot...

Multi-level governance: 10 antwoorden op de vraag #hoedan?

‘Als we kijken naar de transities waarop we het verschil willen maken, dan is de regio het niveau waarop het moet...

Nieuwe manieren van kijken

Als je te vluchtig kijkt, dan zie je alleen maar een ronde tafel met hier en daar wat reliëf. Een tafel met een grote,...

Blog: Blij met alle zienswijzen

De ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Brabant ligt inmiddels een maand ter inzage en de eerste zienswijzen komen...